Bodové - odporové svařování

29.04.2019
  • svařování tenkých plechů, drátěných sít, filtračních tkanin, apod.
  • svařovací proces řízený mikroprocesorem
  • poloautomatický režim
  • možnost vykrytí i větších zakázek